ఈ కోడ్ ని అటాచ్ చేయండి

Facebook
WhatsApp
Telegram

 SITE MAP CODE

ఇది ఈ రోజు చేసిన వీడియొ కి సంబందించి కోడ్ ,అక్కడ తీస్కోవడం మాకు రావట్లేదు అంటున్నారు కాబట్టి.ఇలా పెట్టడం జరిగినది. కాపీ చేసి ,వీడియొ లో చూపించినట్టు పేస్ట్ చేయండి.

ఏదైనా డౌట్ వస్తే telegram లో లేదా ask ఫామ్ లో అడగండి.

 

 

Code:- atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500

2 thoughts on “ఈ కోడ్ ని అటాచ్ చేయండి”

Leave a Comment

dukebadi jobs logo icon

Trending Posts

Request For Post