కదిన కదోరమి అందకదం మలయాళ మూవీ సోనీ లివ్ OTT 20/05/2023

జెంటిల్‌మెన్ బెంగాలీ మూవీ అడ్డా టైమ్స్ OTT 20/05/2023

కచ్చీ లింబూ హిందీ సినిమా జియో సినిమాస్ OTT 20/05/2023

లవ్ యూ అభి కన్నడ సిరీస్ జియో సినిమాస్ OTT 20/05/2023

క్రాక్ డౌన్ సీజన్ 2 హిందీ సిరీస్ జియో సినిమాస్ OTT 20/05/2023

ఇన్ స్పెక్టర్ అవినాష్ హిందీ సిరీస్ జియో సినిమాస్ OTT 20/05/2023

సిమోన్ డేనియల్ మలయాళ సినిమా సైనా ప్లే OTT 20/05/2023

ద సూపర్ మేరియో బ్రదర్స్ ఇంగ్లీష్ మూవీ బుక్ మై షో OTT 20/05/2023 

500 మీటర్ పంజాబీ సిరీస్ చౌపల్ టీవీ OTT 20/05/2023