కిడ్నీలు పాడవడానికి గల 10 అలవాట్లు..!

తక్కువగా నీరు తాగడం

 ఎక్కువగా మందులు వాడడం

ఎక్కువగా ఉప్పు వాడడం

ఎక్కువ సేపు మూత్ర విసర్జనకు వెళ్లకుండా ఆపుకోవడం.

 సిగరెట్లు తాగడం

 మాంసం విపరీతంగా తినడం

 సరైన నిద్ర లేకపోవడం

 కూల్ డ్రింక్స్ ఎక్కువగా తాగడం