11, అక్టోబర్ 2020, ఆదివారం

Olx లో ఉద్యోగాలు

 ప్రముఖ కంపనీ అయిన OLX లో ఉద్యోగాలు.

◆ఏ ఏ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి.

◆లొకేషన్ ని బట్టి చేస్తారా లేదా ఏ లొకేషన్ అయిన సరే చేస్తారా అనేది మీ ఇష్టం.

◆ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇపుడు చూద్దాం.

◆ఏ ఉద్యోగానికైన అప్లై చేసే ముందు అవన్నీ చదవండి.

ఎం వర్క్ చెయ్యాలి.

ఎలా ఉంటుంది అనేది ముందు చదివి అప్లై అయితే చెయ్యండి.


పోస్టులు :-

1.Fianance -17 Apply Now

2.Engineering -44 - Apply Now

3.Hr - 08 - Apply Now

4.Logistic Support Staff - 2- Apply Now

5.Marketing - 12 -Apply Now

6.Product -13 - Apply Now

7.Sales - 38 - Apply Now

8.Data Science -08 -Apply Now

Don't Miss Our Latest Updates

Subscribe here to get our newsletter in your inbox, it is safe and EASY!