25, మార్చి 2020, బుధవారం

ప్యాకింగ్ చేయుటకు జాబ్స్ 16000/-


ప్యాకింగ్ చేయుటకు జాబ్స్ 16000/-

కరోన ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ జాబ్ పెండింగ్ లో ఉంది, త్వరలోనే ఈ జాబ్ వివరాలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను.కాబట్టి  ఆసక్తి గలవారు ,వర్క్ తెలిసినవారు రేడీ గా ఉండండి.అర్హత:-


★వయస్సు:-★శాలరీ:★రూం :-


★ఎం పని ఉంటుంది:-★డ్యూటీ గంటలు:-

★షిఫ్టులు :-

★సెలవులు:-

ఏమేం తీసుకోరావాలి:-

మీ ప్రశ్నలు:-

1.డబ్బులు ఏమైనా కట్టాలా:-

ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్కడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు

2.భార్య పిల్లల్ని తీస్కొరావచ్చ:-


3.మేము సెపరేట్ రూం తీసుకొని బయట ఉండొచ్చా:-


5.ఎలా కలవాలి :-


6.అక్కడికొచ్చాక ఏమైనా అమౌంట్ తీసుకుంటారా :-Don't Miss Our Latest Updates

Subscribe here to get our newsletter in your inbox, it is safe and EASY!