ప్యాకింగ్ చేయుటకు జాబ్స్ 16000/-

Facebook
WhatsApp
Telegram

ప్యాకింగ్ చేయుటకు జాబ్స్ 16000/-
(అప్డేట్ కోసం వేచి ఉండండి)

కరోన ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ జాబ్ పెండింగ్ లో ఉంది, త్వరలోనే ఈ జాబ్ వివరాలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను.కాబట్టి  ఆసక్తి గలవారు ,వర్క్ తెలిసినవారు రేడీ గా ఉండండి.

అర్హత:
వయస్సు:-
శాలరీ:
★రూం :-
★ఎం పని ఉంటుంది:-
★డ్యూటీ గంటలు:-
★షిఫ్టులు :-
★సెలవులు:-
ఏమేం తీసుకోరావాలి:-మీ ప్రశ్నలు:-

1.డబ్బులు ఏమైనా కట్టాలా:-
ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్కడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు
2.భార్య పిల్లల్ని తీస్కొరావచ్చ:-
3.మేము సెపరేట్ రూం తీసుకొని బయట ఉండొచ్చా:-
5.ఎలా కలవాలి :-
6.అక్కడికొచ్చాక ఏమైనా అమౌంట్ తీసుకుంటారా :-

Leave a Comment

dukebadi jobs logo icon

Trending Posts

Request For Post