జాబ్:-ఎలక్ట్రీషియన్ జాబ్ కోసం వివరాలు 15000/- జీతం

Facebook
WhatsApp
Telegram
జాబ్:-ఎలక్ట్రీషియన్ జాబ్ కోసం వివరాలు

ఇది మీకు ఉపయోగపడకపోయిన మీ బందువులకి, మీ ఫ్రెండ్స్ & ఫ్యామిలీ మెంబెర్స్ కి ఎవరికో ఒకరికి ఉపయోగపడొచ్చు, కాబట్టి షేర్ చెయ్యండి. ఎందుకు అంటే ఎలాంటి డబ్బులు కట్టకుండా ఉండే జాబ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, వాటిలో ఇదొకటి .అందుకే చాలా కష్టపడి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నా, అర్థం చేసుకోండి.

అర్హత:-పదవ తరగతి పాస్ లేదా ఫెయిల్

★వయస్సు:-18-40 సవంత్సరాలు

★శాలరి:-10,000 నుంచి 15000

(ESI +PF కట్ అయి 15000/- వరకు మీ చేతికి వస్తాయి.)

★అనుభవం:-ఉండాలి, వర్క్ రావాలి

★రూం :-లేదు బ్రో

Leave a Comment

dukebadi jobs logo icon

Trending Posts

Request For Post