ప్యాకింగ్ జాబ్స్ జీతం16000 | హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగాలు

Facebook
WhatsApp
Telegram
ప్యాకింగ్ చేయుటకు జాబ్స్ 16000/-
(తరువాతి అప్డేట్ కోసం వేచి ఉండండి)

ప్యాకింగ్ జాబ్స్ జీతం16000 : కరోన ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ జాబ్ పెండింగ్ లో ఉంది, త్వరలోనే ఈ జాబ్ వివరాలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాము.కాబట్టి  ఆసక్తి గలవారు ,వర్క్ తెలిసినవారు రేడీ గా ఉండండి.

అర్హత:
వయస్సు:-
శాలరీ:
రూం :-
ఎం పని ఉంటుంది:-
డ్యూటీ గంటలు:-
షిఫ్టులు :-
సెలవులు:-
ఏమేం తీసుకోరావాలి:-
మీ ప్రశ్నలు:-

1.డబ్బులు ఏమైనా కట్టాలా:-
ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్కడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు
2.భార్య పిల్లల్ని తీస్కొరావచ్చ:-
3.మేము సెపరేట్ రూం తీసుకొని బయట ఉండొచ్చా:-
5.ఎలా కలవాలి :-
6.అక్కడికొచ్చాక ఏమైనా అమౌంట్ తీసుకుంటారా :-

Apply Online

Leave a Comment

dukebadi jobs logo icon

Trending Posts

Request For Post